Våld mot äldre och våld mot personer med funktionsnedsättning

  • Date: –16:00
  • Location: Härnösand
  • Organiser: Länsstyrelsen Västernorrland
  • Contact person: Annica Odelind
  • Utbildning

Ingen slår väl en person som är äldre eller våldtar en rullstolsburen person? Länsstyrelsen Västernorrland arrangerar en utbildningsdag om våld i nära relation med fokus på äldre och personer med funktionsnedsättning.