Utbildningsdag i FREDA-kortfrågor

Länsstyrelsen Uppsala bjuder in socialtjänsterna i Uppsala läns kommuner till en heldagsutbildning om våld och våldets konsekvenser.