Seminar: Alexandra Petrulevich/Agnieszka Backman

  • Date: –15:00
  • Location: Carolina Rediviva Tidskriftsläsesalens inre del (TLS)
  • Lecturer: Alexandra Petrulevich, Agnieszka Backman
  • Organiser: Digital Humanities Uppsala
  • Contact person: Matts Lindström
  • Seminarium

Med humanistisk infrastruktur i fokus: Vad kan vi lära oss av arbetet med spatiala resursen Norse World?

Norse World är en nybyggd tvärvetenskaplig digital resurs för forskning om medeltida omvärldsuppfattningar och spatialitet i medeltida litteratur från Danmark och Sverige. Den tänkta målgruppen är mycket bred och inkluderar filologer, historiker, namnforskare, lingvister, litteraturvetare och forskare från andra relevanta discipliner såsom digital humaniora. Infrastrukturen har en tydlig förankring i nordisk filologi och språkvetenskap, vilket innebär att vår huvudsakliga vetenskapliga fokus ligger på datans språkliga aspekter. Infrastrukturpaketet består av tre komponenter: en skräddarsydd back-end MySQL-databas med data, Norse World, en interaktiv kartresurs baserad på Leaflet-biblioteket, och ett REST-API, en oberoende back-end applikation som möjliggör tillgång till databasen när användare gör sökningar i kartresursen.

På seminariet tar vi upp projektets utgångspunkter och förutsättningar som är nödvändiga att känna till om man vill forska på eller återanvända projektets data. Med hjälp av några exempel på potentiella användningsområden vill vi inspirera bredare publik till att använda resursens data och/eller dess tekniska lösning. Vi demonstrerar vidare vilka val som gjorts för att kombinera en begränsad budget och ambitionen att hålla hög standard vad gäller datakvalitet och återanvändning av data (i FAIR-principernas anda). Med tanke på att humanistisk infrastruktur är ett växande fält med riktade utlysningar vill vi uppmuntra till dialog kring hur sådana projekt rent praktiskt kan planeras, genomföras och förvaltas. Projektgruppen har samarbetat med flera aktörer inom och utanför Uppsala universitet och delar gärna med sig av sina erfarenheter.