Kan studiemedel för utlandsstudier vägras med stöd av 1 kap 2 § regeringsformen?

  • Date: –13:00
  • Location: Riddartorget, Trädgårdsgatan 1, Uppsala Fakultetsrummet, 3tr
  • Lecturer: Hans Göran Åhgren, myndighetschef vid Överklagandenämnden för studiestöd och Sverker Scheutz, universitetslektor i offentlig rätt, Uppsala universitet.
  • Website
  • Organiser: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Contact person: Gabriella Löthman
  • Seminarium

Institutet för utbildningsrätt anordnar seminarium i utbildningsrätt