Pedagogisk portfölj - ett sätt att visa pedagogisk skicklighet

Kanske ska du ansöka om lektorat eller planerar att skicka in en ansökan som Excellent lärare? Oavsett vilket så är pedagogisk skicklighet ett behörighetskrav, och det är ett krav som är viktigt genom hela karriären inom akademin, nationellt såväl som internationellt.

Att visa pedagogisk skicklighet görs med en pedagogisk portfölj. En pedagogisk portfölj är en levande dokumentsamling som utvecklas i takt med dig och din uteckling. Även om det är fördelaktigt att börja arbeta med sin portfölj tidigt i karriären är det heller aldrig försent. I det här seminariet diskuterar vi vad en pedagogisk portfölj är, hur man kan tänka när man arbetar med den, och vad man menar med pedagogisk skicklighet. Seminariet passar både dig som är tidigt i karriären och för dig som har kommit en bit på väg.