Text-, interaktions- och diskurskollokviet

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Lecturer: Yvonne Hallesson
  • Contact person: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Textkollokvium om ett artikelutkast om ämneslitteracitet och texters roll för ämneslärandet på två av gymnasiets yrkesförberedande program

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokvier. Läs mer om serien här: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/tid-kollokviet/