ENES 106. Magnus Källström, Laila Kitzler, Marco Bianchi: Evighetsrunor – en forskningsplattform, tre forskningsuppgifter

  • Date:
  • Location: Upplandsmuseets föreläsningssal
  • Lecturer: Magnus Källström, Laila Kitzler, Marco Bianchi
  • Contact person: Staffan Nyström
  • Seminarium