Sva-seminariet. Jaana Kolu: Tvåspråkiga Haparandaungdomars språkande och positionering ur ett diakront perspektiv

  • Date: –12:00
  • Location: 9-1017, Engelska Parken
  • Lecturer: Jaana Kolu, Stockholms universitet och Östra Finlands universite
  • Contact person: Lena Ekberg
  • Seminarium