Sva-seminariet

  • Date: –12:00
  • Location: 16-2044, Engelska Parken
  • Lecturer: Memet Aktürk Drake
  • Contact person: Lena Ekberg
  • Seminarium

Memet Aktürk Drake: Möt standardsvenskans nya (engelska) fonem. En diakron undersökning om import av engelska konsonanter och halvvokaler.