Sva-seminariet

  • Date: –12:00
  • Location: 16-2041, Engelska Parken
  • Lecturer: Karin Senter
  • Contact person: Lena Ekberg
  • Seminarium

Karin Senter: Språkliga resurser hos flerspråkiga gymnasieelever med förortsbakgrund