Sva-seminariet

  • Date: –12:00
  • Location: 16-2043, Engelska parken
  • Lecturer: Natalia Ganuza
  • Contact person: Lena Ekberg
  • Seminarium

Natalia Ganuza: Modersmålsundervisning – villkor, möjligheter och utmaningar.