Runråd 95

  • Date: –18:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Simon Karlin Björk
  • Contact person: Henrik Williams
  • Seminarium

Simon Karlin Björk: Långa och korta runfunderingar.

Under den första hälften av runrådet kommer jag att presentera de runinskrifter som på något vis möter i mitt pågående avhandlingsarbete. Huvudvikten kommer att ligga på den försvunna inskriften G 71 och namnbelägget til aista, ett ämne som jag till viss del har berört vid ett av mina avhandlingsseminarier. Därefter kommer jag att ventilera några av mina tankar rörande frågan om kortstaviga -ia-st