UCBH seminar: "Hur ska vi bedöma om konkurrenslagstiftningen varit tolerant eller inte?"

  • Date: –15:00
  • Location: Ekonomikum K412
  • Lecturer: Susanna Fellman, University of Gothenburg School of Business, Economics and Law
  • Organiser: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Contact person: Peter Hedberg
  • Seminarium

Susanna Fellman ”Hur ska vi bedöma om konkurrenslagstiftningen varit tolerant eller inte? Metodologiska reflektioner på basen av kartellregisterdata” (in swedish)