TID-kollokviet: Kritiska perspektiv i genre- och diskursanalys – kontraster och beröringspunkter i CGA och CDA

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Lecturer: Sofia Orrbén
  • Contact person: Andreas Nord
  • Seminarium

Kritiska perspektiv i genre- och diskursanalys – kontraster och beröringspunkter i CGA och CDA

Vijay K. Bhatia har på senare år utvecklat en kritisk genreanalys (CGA – critical genre analysis) för att analysera genrer i institutionella/professionella miljöer utifrån ett interdiskursivt perspektiv (Bhatia, 2017, 2015, 2010). Kollokviet kommer att sätta det kritiska perspektivet i Bhatias genreanalys i kontrast till diskursanalysens kritiska perspektiv (CDA – critical discourse analysis). Syftet är att diskutera vad ett kritiskt perspektiv kan innebär för en genreanalys och att belysa likheter och skillnader mellan den kritiska genreanalysen och den kritiska diskursanalysen. Vad är gemensamt? Vad skiljer perspektiven? Och är det möjligt, eller ens önskvärt, att kombinera två kontrasterande perspektiv för att analysera text både utifrån kritisk diskursanalys och kritisk genreanalys?

Kollokviet inleds med att Sofia Orrbén presenterar likheter och skillnaderna mellan CGA och CDA.

Rekommenderad läsning inför kollokviet är kapitel 2 i Vijay Bhatias bok Critical Genre Analysis (Routledge 2017), som ger en översikt över begreppet kritik. Kontakta Sofia för att ta del av kapitlet!

För en översikt över kritisk genreanalys i allmänhet rekommenderas följande artiklar:

* Bhatia, V.K., 2015. Critical genre analysis: Theoretical preliminaries. Hermes 27(54). 9–20. https://tidsskrift.dk/her/issue/view/3345

* Bhatia, V.K., 2010. Interdiscursivity in professional communication. Discourse & Communication 4(1), 32–50. https://www.researchgate.net/publication/249829159_Interdiscursivity_in_professional_discourse