Har du funderingar angående personuppgifter, dataskydd och informationssäkerhet?

  • Date: –15:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Utanför Siegbahnsalen
  • Organiser: Säkerhetsavdelningen/Dataskyddsombudet
  • Contact person: Ulrika Sundling
  • Utbildning

Universitetets dataskyddsombud och informationssäkerhetssamordnare inbjuder till dialog med fokus både på dataskyddsförordningen och på informationssäkerhet. Vi vill nu ge tillfälle för den som har frågor och funderingar att lyfta dessa mer enskilt.
Måndagen den 11/2 kl. 13.00 -15.00 finns vi på plats utanför Siegbahnsalen, Ångström, för att svara på dina frågor.

Universitetets dataskyddsombud och informationssäkerhetssamordnare inbjuder till dialog med fokus både på dataskyddsförordningen och på informationssäkerhet. Vi vill nu ge tillfälle för den som har frågor och funderingar att lyfta dessa mer enskilt.

Måndagen den 11/2 kl. 13.00 -15.00 finns vi på plats utanför Siegbahnsalen, Ångström, för att svara på dina frågor eller föra dialog kring sådant som rör informationssäkerhet och dataskyddsfrågor. Det kan handla om frågor som rör din personliga utrustning och information, men det kan också handla funderingar kring institutionens/avdelningens informationssäkerhetsarbete och hantering av personuppgifter.

Kom gärna förbi och ställ dina frågor eller dela dina synpunkter med oss!

Varmt välkomna!

Jacob Håkansson         Ulrika Sundling                                   Bo Hiding                                                                                        Dataskyddsombud      Informationssäkerhetssamordnare      Informationssäkerhetssamordnare