Jämlika levnadsförhållanden?

  • Date: –16:00
  • Location: Universitetshuset, sal IV
  • Lecturer: Õie Umb Carlsson, socionom, medicine doktor, forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
  • Website
  • Organiser: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Contact person: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Phone: 018-471 6445
  • Föreläsning

Utvecklingen av levnadsförhållanden för personer med utvecklingsstörning jämfört med övriga befolkningen de senaste 16 åren.