Forskningsseminarium Psykiatri: Stefan Nasir

  • Date: –13:30
  • Location: Psykiatrins hus Rum Nasvell (rum 3), entréplan ing 10
  • Lecturer: Stefan Nasir: Doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Ekselius: Psykiatri
  • Organiser: Psykiatri, Akademiska sjukhuset
  • Contact person: Gustav Innala
  • Phone: 018-471 41 22
  • Seminarium

Tidiga utvecklingsavvikelser hos barn med kraniofaciala missbildningar, metoder för tidig upptäckt