Forskningsseminarium Psykiatri: Efthymios Kouppis

  • Datum: –13.30
  • Plats: Psykiatrins hus Rum Nasvell (rum 3), entréplan ing 10
  • Föreläsare: Efthymios Kouppis: Doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Ekselius: Psykiatri
  • Arrangör: Psykiatri, Akademiska sjukhuset
  • Kontaktperson: Gustav Innala
  • Telefon: 018-471 41 22
  • Seminarium

Personlighetssyndrom – hur säker är diagnosen?