STS seminar: ”Mellan forskning och politik: Svensk alkoholforskning, 1940-1960-tal"

  • Date: –15:00
  • Location: Ekonomikum K412
  • Lecturer: Helena Bergman, Södertörn University
  • Organiser: The Department of Economic History
  • Contact person: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

Helena Bergman, Högskolan i Södertörn, presents a draft to an article: ”Mellan forskning och politik: Svensk alkoholforskning, 1940-1960-tal”. (in swedish)