STS seminar: ”Tekniska lösningar som svar på föränderliga hotbilder inom det ekonomiska försvaret 1928-2002”

  • Date: –15:00
  • Location: Ekonomikum Faculty Club (H429)
  • Lecturer: Camilla Eriksson and Jenny Ingemarsdotter, Swedish Defence Research Agency
  • Organiser: The Department of Economic History
  • Contact person: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

Presentation of: ”Tekniska lösningar som svar på föränderliga hotbilder inom det ekonomiska försvaret 1928-2002.” (in swedish)