Disputation: Frida Rångtell

  • Date:
  • Location: Universitetshuset, sal IV Biskopsgatan 3, 753 10 Uppsala
  • Doctoral student: Frida Rångtell: Doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Schiöth: Funktionell farmakologi
  • Contact person: Gustav Innala
  • Phone: 018-471 41 22
  • Disputation

If only I could sleep – maybe, I could remember

Huvudhandledare: docent Christian Benedict


Biträdande handledare: Jenny Theorell-Haglöw PhD


Opponent: professor Tiina Paunio, Helsingfors universitet, Republiken Finland


Ordförande: docent Ulf Holmbäck


Examinator: docent Malin Lagerström


Betygsnämnd: professor Göran Kecklund, Stockholms universitet, professor Agneta Herlitz, Karolinska institutet, docent Ulf Holmbäck