Higher seminar: PhD middle seminar, Jonas Söderqvist

  • Date: –16:00
  • Location: Ekonomikum K412
  • Lecturer: Jonas Söderqvist
  • Organiser: The Department of Economic History
  • Contact person: Mats Morell
  • Seminarium

"Social rörlighet i en socialt rörig tid - En intergenerationell studie av eleverna vid
Brunnsviks folkhögskolas femton första årskurser"