Högre seminariet: "Kvinnliga löner i det tidigmoderna Sverige"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Kathryn Gary, Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Mats Morell
  • Seminarium

Kathryn Gary diskuterar sin avhandling om kvinnliga löner i det tidigmoderna Sverige