Seminarium, Molecular approaches to explore drug-target interactions

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Sal C4:305
  • Föreläsare: Rasel Al-Amin ,IGP, Uppsala University
  • Arrangör: Institutionen för farmaci
  • Kontaktperson: Patrik Lundqvist
  • Seminarium