Seminarium, FFF-MALS for separation and characterization of proteins, aggregates and nano-drug-delivery systems

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Sal C4:301
  • Föreläsare: Dr Christoph Johann, Wyatt Technology
  • Arrangör: Instititionen för Farmaci
  • Kontaktperson: Aljona Saleh
  • Seminarium