Lunch seminar Additive manufacturing

  • Date: –13:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Häggsalen
  • Lecturer: Mats Vikström kommer att hålla ett föredrag med titeln ”Additiv direkttillverkning med metallmaterial”.
  • Website
  • Organiser: Ångströms initiativ för additiv tillverkning/Upptech
  • Last day of registration: 2/25/2019 at. 1:00 PM.
  • Fee: gratis
  • Contact person: Susanne Norgren
  • Registration is closed for this event
  • Seminarium

Mats Vikström är egenföretagare specialiserad inom värdekedjan från material till komponent i operativ drift. Han är också gästforskare vid avdelningen Materialfysik vid Institutionen för fysik och astronomi och han koordinerade projektet DirektMetall på uppdrag från Jernkontoret.

Vi bjuder på en lunchbaguette och det kommer att finnas utrymme för frågor och diskussion.

Anmäl dig senast den 25 februari till Anna.C.Eriksson@angstrom.uu.se
Uppge namn och organisation.