Amanda Winberg: "Adorno och filosofiens form som försoning"

Network for Women in Philosophy (NFK)

See Swedish event for presentation