Tro- och vetandedebatten och dess kritiker

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken Eng/2-1024
  • Lecturer: Professor Mikael Stenmark
  • Organiser: Teologiska institutionen
  • Contact person: Prof. Mikael Stenmark
  • Föreläsning