Grannskapseffekter och politik och planering för minskad segregation

  • Date: –15:00
  • Location: Institute for housing and urban research Seminar room
  • Lecturer:
  • Contact person: Miguel A. Martínez
  • Seminarium

Housing and Society seminar
Author: Roger Andersson and Emma Holmqvist