Rättsliga perspektiv på förverkligandet av rätten till bostad i Sverige

Housing and Society seminar
Author: Tim Holappa