Dálkke: Urfolksperspektiv på klimat Indigenous Climate Change Studies

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken
  • Lecturer: May-Britt Öhman, projektledare CEMFOR. Projektdeltagare: Eva Charlotta Helsdotter, Teknologie Dr i Mark- och vattenresursteknik. Susanne Spik och Karin Kuoljok, båda är medlemmar i Sirges sameby. Ida Jansson, Fil. Dr. i Strömningslära på LTU 2013 på vibrationer i vattenkraft. Gunilla Larsson, Fil. Dr. i Arkeologi vid Uppsala universitet, med skogssamisk bakgrund i Lule älvdal.
  • Organiser: Centre for Multidisciplinary Studies on Racism (CEMFOR)
  • Contact person: Jeannette Escanilla
  • Seminarium

Intern seminarium - Presentationer av och ur forskningsprojektet Dálkke: Urfolksperspektiv på klimat Indigenous Climate Change Studies