Runråd 96. Maja Bäckvall: Konstruera och rekonstruera runinskrifter för allmänheten

  • Date: –18:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Maja Bäckvall
  • Contact person: Henrik Williams
  • Seminarium