Lars-Göran Johansson: "Realism och antirealism i matematiken"

The Uppsala Philosophy Students' Association

See Swedish event for details