Språkvetenskapliga sällskapet: Finsk-ugriska språk i Sverige – en översikt med samisk fördjupning

  • Date: –20:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Torbjörn Söder
  • Contact person: Henrik Williams
  • Phone: 018-471 12 75
  • Seminarium

Föreläsningen ger inledningsvis en översikt över de finsk-ugriska språken med fokus på de finsk-ugriska språk som av hävd talas i Sverige. Därefter följer en fördjupning i samiska, där språkliga drag inom syntax, morfologi och fonologi behandlas. Exemplen har hämtats från olika samiska varieteter och valts i syfte att dels belysa gemensamma samiska drag, dels att illustrera hur samiska varieteter i flera hänseenden kontrasterar med varandra.