FREDA-utbildning för privata utförare av skyddat boende

  • Date: –16:00
  • Location: Västerås
  • Organiser: Länsstyrelsen Västmanland
  • Contact person: Caisa Claydon
  • Utbildning

Målsättning är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha fått redskap att utreda våldsutsattas behov av stöd och skydd inklusive kunskaper att genomföra en säkerhetsplanering och riskbedömning.

När det civila samhället arbetar på uppdrag av det offentliga gäller det offentligas regelverk. I socialtjänstlagen beskrivs att den enskilda verksamhet som utför tjänster enligt SoL bär eget ansvar för att verksamheten tillhandahåller god kvalitet samt har erfaren och utbildad personal.

Läs mer om evenemanget