Utbildning - Att leda samverkan

  • Date:
  • Location: Universitetshuset
  • Lecturer: Kursen leds av Martin Westin och Alexander Hellquist från Swedesd
  • Website
  • Organiser: Uppsala universitet
  • Contact person: Malin Ardre
  • Phone: 018-4717555
  • Utbildning

Uppsala universitet erbjuder kursen Att leda samverkan -en utbildning i processdesign och facilitering. Den riktar sig till dig som leder eller deltar i samverkan för att hantera komplexa samhällsutmaningar inom offentlig, privat eller idéburen sektor. I övrigt finns inga formella förkunskapskrav.

Under kursen väver vi samman teoretisk och praktisk kunskap för att deltagarna ska kunna utveckla kompetens inom facilitering och processdesign. Ett nyckelmoment är reflekterande samtal mellan deltagare och kursledare.

Kursdatum: 11-12 april och 2-3 maj

Mer information och anmälan