Vetenskap på kvällen: Minoritetsspråk i Sverige och världen

  • Date: –20:00
  • Location: Engelska parken 22-0031
  • Lecturer: Östen Dahl, OIle Kejonen, Carina Jahani, Niklas Edenmyr, Robert Borges
  • Website
  • Organiser: Uppladoc – Uppsala language documentation group
  • Contact person: Olle Kejonen
  • Phone: 0702407054
  • Föreläsning

Av de ungefär 6500 språken på vår jord uppskattas det att ca 50% riskerar att dö ut under vår livstid. När språk dör ut förlorar världen en viktig del av sitt världsarv.

Med detta i åtanke förklarade FN 2019 som det internationella året för världens urfolksspråk och språkforskare på Uppsala universitet skulle vilja ta detta tillfälle i akt att presentera sitt arbete för allmänheten.

Östen Dahl: Språk i skymundan

Olle Kejonen: Samiska – inför liv eller död?

Carina Jahani: Baluchiska – att skapa ett skriftspråk

Niklas Edenmyr: Hadza – ett språkligt och kulturellt isolat

Robert Borges: Wymysorys – recreating a speech community