Forskningsdag vid Institutionen för nordiska språk

Medarbetare bjuds in att anmäla en kort presentation om sin forskning. Anmälan görs via följande dokument i Google docs senast 7 juni:

Anmälan av föredrag, anmälan till lunch (Obs! Endast anställda)

Sluttiden är preliminär.