Halvtidsseminarium: Jon Jakobsson

  • Date:
  • Location: Biomedicinskt centrum, BMC A1:111a
  • Lecturer: Jon Jakobsson: Doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Lagerström: Sensoriska kretsar
  • Organiser: Neuro
  • Contact person: Gustav Innala
  • Phone: 018-471 41 22
  • Seminarium

Sensory circuits in the spinal cord