Skadliga sedvänjor: hur vi kommer tillrätta med dem genom korrekt tillämpning i socialt utredningsarbete?

  • Date: –16:00
  • Location: Varberg
  • Organiser: Länsstyrelsen Hallands län
  • Contact person: Sigun Lilja
  • Utbildning

Välkommen på utbildning i Halland. Utbildningen baseras på läroboken som ges ut av Studentlitteratur 2019 och som är avsedd för socionomutbildningen och närliggande utbildningar.