Utbildningsdag om våld mot personer med funktionsnedsättningar

  • Date: –15:00
  • Location: Jönköping
  • Organiser: Länsstyrelsen Jönköpings län
  • Contact person: Länsstyrelsen Jönköpings län
  • Utbildning

Målgruppen för utbildningen är chefer och personal inom funktionshinderområdet, angränsande hälso- och sjukvård och idéburen sektor.