Skadliga sedvänjor – hur vi kommer tillrätta med dem genom korrekt tillämpning i socialt utredningsarbete

  • Date: –16:00
  • Location: Jönköping
  • Organiser: Länsstyrelsen Jönköpings län
  • Contact person: Daniel Johansson
  • Utbildning

Ta del av Maria Hagbergs utbildning om skadliga sedvänjor så som barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.

Målgruppen för utbildningen är personal inom socialtjänsten i Jönköpings län som möter berörda i sitt arbete. Det kan vara utredning och behandling barn och unga, familjerätt, familjehem, vuxen och försörjningsstöd eller närliggande personalkategorier.

Läs mer och anmäl dig