Vill du lära dig mer om ett normkritiskt perspektiv på våld i nära relationer?

  • Date: –16:00
  • Location: Växjö
  • Organiser: Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland och Jönköpings län
  • Contact person: Agnes Mitsialos
  • Utbildning

Välkommen till länsstyrelsernas processutbildning om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer! Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland och Jönköpings län bjuder in till utbildning i Växjö den 18 september 2019.

Skydd och stöd vid våld i nära relationer är samhällets ansvar. Men de som har ett svagt samhällsskydd riskerar att få sämre stöd eller inte upptäckas som utsatta för våld. För att stärka samhällets viktiga insatser för stöd och skydd har länsstyrelserna tagit fram metodstödet ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer”. 

Under utbildningen får du ökad kunskap om intersektionalitet och normkritik, och får tillfälle att applicera kunskaperna på fiktiva fall såväl som på din egen verksamhet.

Läs mer och anmäl dig