Utbildningsdag om våld mot personer med funktionsnedsättningar

  • Date: –15:00
  • Location: Oskarshamn
  • Organiser: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Contact person: Lena Jenish
  • Utbildning

Denna utbildningsdag vänder sig till dig som arbetar som chef eller personal inom funktionshinderområdet, angränsande hälso- och sjukvård och idéburen sektor.