Utbildningsdag om våld mot personer med funktionsnedsättningar

  • Date: –15:00
  • Location: Växjö
  • Organiser: Länsstyrelsen Kronobergs län
  • Contact person: Susanne Jansson
  • Utbildning

Våld mot personer, särskilt kvinnor, med funktionsnedsättning är ett allvarligt och osynliggjort samhällsproblem. Bristande kunskap bland yrkesverksamma kan leda till att utsatta inte får ett bra bemötande eller omhändertagande. Under utbildningsdagen presenteras baskunskap om våld i nära relationer och metoder för att upptäcka och hantera våld i mötet med personer med funktionsnedsättning.

Målgrupp: chefer och personal inom funktionshinderområdet, angränsande hälso- och sjukvård och idéburen sektor. 

Läs mer och anmäl dig