Barn som upplever våld i nära relationer

  • Date: –16:00
  • Location: Malmö
  • Organiser: Länsstyrelsen Skåne
  • Contact person: Therese Olin
  • Utbildning

Länsstyrelsen i Skåne bjuder in till en utbildningsdag om socialtjänstens arbete med barn som upplever våld i nära relationer, vilket omfattar både barns egna våldsutsatthet och barn som bevittnat våld mot omsorgsperson.

Dagen kommer framförallt att fokusera på det praktiska arbetet inom socialtjänsten och hur socialtjänsten säkerställer att barnen får stöd och skydd.

Läs mer och anmäl dig