Utbildning FREDA-kortfrågor Kristianstad

  • Date: –16:00
  • Location: Kristianstad
  • Organiser: Länsstyrelsen Skåne i samverkan med Kompetenscentrum mot våld i nära relationer
  • Contact person: Therese Olin
  • Utbildning

Välkommen till en utbildning om att upptäcka och fråga om våldsutsatthet.

Under utbildningsdagen kommer ni att få baskunskaper om våld i nära relationer samt verktyg att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA kortfrågor.

Läs mer och anmäl dig