Utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck och PATRIARK

  • Date: –16:00
  • Location: Linköping
  • Organiser: Länsstyrelsen Östergötland
  • Contact person: Maha Eichoue
  • Utbildning

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till en heldagsutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck och i risk- och skyddsinstrumentet PATRIARK.

Utbildningen fokuserar särskilt på utredning, insats och handläggning (myndighetsutövning). Utbildningen sker i samverkan med Länsnätverket kvinnofrid.

Läs mer och anmäl dig här