Utbildning – prostitution och människohandel för sexuella ändamål

  • Date:
  • Location: Sunne
  • Organiser: Länsstyrelsen Örebro med flera
  • Contact person: Klara Bolinder
  • Utbildning

Länsstyrelserna i Värmlands, Dalarnas och Örebro län inbjuder till en fördjupad utbildning kring prostitution och människohandel för sexuella ändamål.