Utbildning i FN:s barnkonvention som lag. Karlshamn förmiddagspass.

  • Date: –12:00
  • Location: Karlshamn
  • Organiser: Länsstyrelsen Blekinge och Region Blekinge
  • Contact person: Martina Olsson
  • Utbildning

Länsstyrelsen Blekinge bjuder i samverkan med Region Blekinge och länets fem kommuner under hösten 2019 in till utbildning om hur barnkonventionen inkorporeras i svensk lag.

Målgrupp: förtroendevalda och chefer inom samtliga offentliga verksamhetsområden.

Läs mer och anmäl dig här